Zamawiam
nasienie

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MM Brothers sp. z o. o. z siedzibą w Radzionkowie, w celu realizacji zamówienia oraz umożliwienia kontaktu. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług jak i w innych celach wskazanych powyżej. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem jak również mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

to już koniec?
zacznijmy od początku