Zamawiam nasienie

Warunki stanówki
Helgstrand Dressage
i Deckstation
Schockemöhle

Niniejsze warunki dotyczą Hodowców korzystający z ogierów stacjonujących
w posiadających certyfikację UE stacjach:
Paul Schockemöhle (D-KBP-087-EWG),
Sudenhof (D-KBP-188-EWG)
Helgstrand Dressage (DK 01-EQU-SCC-0002).
Warunki stanówki
Cichoń Stallions
Warunki stanówki
Helgstrand & Schockemöhle
Warunki stanówki partnerów
Adamus & Tyszko & Orea Equestrian