Zamawiam nasienie

Świadectwo
inseminacji

Świadectwo inseminacji to dokument, który potwierdza inseminację danej klaczy określnym ogierem. Świadectwo wydawane jest na wniosek Hodowcy, który oprócz przesłania niezbędnych informacji dotyczących klaczy, powinien określić w jakim związku hodowlanym rejestrować będzie przyszłe źrebię. Chcąc usprawnić proces wydawania świadectw inseminacji, oddajemy w Wasze ręce nowoczesną platformę, której wykorzystanie w znacznym stopniu usprawni generowanie i dystrybuowanie dokumentów. Pamiętajcie, że załączenie skany paszportu jest niezbędne - jesteśmy zobligowani zweryfikować prawdziwość podanych w formularzu danych. W razie jakichkolwiek problemów, służymy pomocą pod adresem mailowym: biuro@cichondressage.pl

Rodowód klaczy

Załącz skan rodowodu klaczy *

Adres do wysłania świadectwa

Warunki stanówki
Cichoń Stallions
Warunki stanówki
Helgstrand & Schockemöhle
Warunki stanówki partnerów
Adamus & Tyszko & Orea Equestrian