Zamawiam nasienie

Technologia

Stacja ogierów Cichoń Stallions spełnia najwyższe standardy weterynaryjne, a dzięki odpowiedniej infrastrukturze i dopełnieniu szeregu rygorystycznych wymogów formalnych, posiada unijną certyfikację, uprawniającą do pozyskiwania nasienia i jego dystrybucji na terenie całej Unii Europejskiej.

Obiekt

Stacja ogierów stanowi część kompleksu sportowo-hodowlanego Cichoń Dressage, zlokalizowanego w Radzionkowie (woj. śląskie). Położony na powierzchni 6ha obiekt to nie tylko stajnie, hale i place jeździeckie, które stanowiły areny startowe podczas najwyższej rangi zawodów, w tym Mistrzostw Polski i eliminacji Pucharu Świata, ale także centrum hotelowo-restauracyjne.

Infrastruktura

Stacja ogierów to szereg pomieszczeń i urządzeń, pozwalających na pozyskiwanie, konserwację i przechowywanie świeżego oraz mrożonego nasienia reproduktorów, zgodnie z wymogami weterynaryjnymi.

Dedykowana część stajenna

Licencjonowane ogiery, od których pobierane jest nasienie, przebywają w oddzielonej od pozostałych koni części stajennej, co ma umożliwić zachowanie w stosunku do nich reżimu sanitarnego. Każdy z reproduktorów jest w ciągu roku kilkukrotnie badany na choroby zakaźne, jak również szczepiony m,in. na wirusy z grupy herpes czy EVA. Ponadto prowadzony jest rejestr wyjazdów dla każdego z ogierów. Wszystko po to, aby minimalizować ryzyko zakażenia, a co za tym idzie dbać o bezpieczeństwo inseminowanych nasieniem naszych ogierów klaczy.

Laboratorium "brudne"

W tym pomieszczeniu przygotowywany jest sprzęt służący do poboru nasienia reproduktorów, który jako mający styczność ze środowiskiem zewnętrznym, w tym narządami płciowymi ogiera, nie może być następnie wniesiony do części czystej, ale po pobraniu wraca do laboratorium "brudnego" w celu dezynfekcji i późniejszego ponownego wykorzystania. Wstęp do tego pomieszczenia mają tylko osoby upoważnione przez sprawującego nadzór nad stacją lekarza weterynarii.

https://cichonstallions.pl/wp-content/uploads/2021/12/tech-image-4.jpg

Pomieszczenie do pozyskiwania nasienia

W tym pomieszczeniu, przy wykorzystaniu fantomu, pobierane jest nasienie ogierów. Podłoga wyłożona jest antypoślizgową gumą, a ściany i elementy konstrukcji zabezpieczone materacami, co ma na celu minimalizację ryzyka kontuzji ogiera w trakcie pobierania nasienia. Pomieszczenie to jest systematycznie dezynfekowane, a wstęp do niego mają wyłącznie zarejestrowane na stacji ogiery, spełniające wymogi weterynaryjne oraz personel, upoważniony przez sprawującego nadzór nad stacją lekarza weterynarii.

Laboratorium "czyste"

Do tego laboratorium trafia świeżo pobrane nasienie, które w pierwszej kolejności poddawane jest analizie jakościowej, podczas której oceniana jest jego ilość, gęstość i żywotność plemników. Następnie dodawana jest odżywka zwiększająca żywotności nasienia i umożliwiająca przechowywanie w warunkach chłodniczych. Wreszcie odpowiednio przygotowane nasienie ogierów jest chłodzone i umieszczane w termo-kontenerach, umożliwiających jego transport i przechowywanie nawet do 72h.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zachowanie zasad higieny weterynaryjnej i działalność zgodnie z właściwymi przepisami prawa, są dla nas niezwykle ważne, a bezpieczeństwo Waszych klaczy jest dla nas najwyższym priorytetem.

Europejski numer weterynaryjny i wpis do rejestru Ministra Rolnictwa

Stacja ogierów Cichoń Stallions decyzją Powiatowego Inspektora Weterynarii z dnia ... otrzymała europejski numer weterynaryjny ..., i jest uprawniona do legalnej dystrybucji nasienia ogierów nie tylko na terenie Polski, ale całej Unii Europejskiej. Ponadto nasza działalność podlega wpisowi do rejestru podmiotów uprawnionych do pozyskiwania, konfekcjonowania i dystrybucji nasienia reproduktorów, prowadzonego przez Ministra Rolnictwa.

Nadzór administracji weterynaryjnej i Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Nasza działalność jest systematycznie kontrolowana przez administrację weterynaryjną - inspektorzy PIW weryfikują poprawność szczepień ogierów, wyniki badań na choroby zakaźne, prawidłowość prowadzenia rejestrów i dokumentacji, a także warunki panujące w pomieszczeniach należących do stacji. Ponadto kontrolę wymogów formalnych w zakresie prowadzenia dokumentacji zootechnicznej, w tym wystawiania świadectw zootechnicznych dla nasienia, sprawuje Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Jak działa stacja ogierów Cichoń Stallions:

I.

Przyjęcie zamówienia i przekazanie do realizacji

Złożone przez Hodowcę zamówienie na nasienie konkretnego ogiera trafia do naszego biura, które po weryfikacji wymogów formalnych i możliwości logistycznych potwierdza jego przyjęcie, a realizację przekazuje do części weterynaryjnej

II.

Pobranie i konserwacja nasienia

Nasz zespół pobiera świeże nasienie wybranego przez Hodowcę reproduktora i poddaje procesowi konserwacji, co zwiększy jego żywotność, a tym samym szanse na skuteczną inseminację. Następnie nasienie zostaje umieszczone w kontenerze transportowym i przygotowane do wysyłki.

III.

Wysłanie nasienia

Przygotowana paczka jest wysyłana do Hodowcy w ustalony z naszym biurem sposób - naszym celem jest, aby nasienie trafiało do klaczy w ciągu 12h od pobrania, dlatego dokładamy wszelkich starań, by znaleźć optymalne rozwiązania logistyczne, często korzystając w tym celu z przesyłek konduktorskich lub własnego transportu.

Poznaj
nasz zespół
Skontaktuj się
z nami
Warunki stanówki
Cichoń Stallions
Warunki stanówki
Helgstrand & Schockemöhle
Warunki stanówki partnerów
Adamus & Tyszko & Orea Equestrian