Zamawiam nasienie

O co właściwie chodzi z tym AA i xo ?

Wszystko zaczęło się od chęci połączenia niezwykłych walorów dwóch ras szlachetnych, próby takie podejmowano od końca XVIII wieku w całej Europie.

W Polsce prekursorską rolę w łączeniu zalet KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ i CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, bo o nich tu mowa, odegrała hodowla księcia Eustachego Sanguszki w Sławucie zapoczątkowana nieco wcześniej. Z czasem ta metoda hodowlana przyjęła się na dużym obszarze sięgającym od Wołynia po całą Małopolskę. Miała ona jednak zupełnie inny charakter niż hodowla francuska. Angloarabów czystej krwi hodowano u nas bardzo niewiele, bo lepsze efekty dawało przemienne zastosowanie ogierów angielskich i arabskich na rodzimych, polskich klaczach, początkowo mających znaczny udział krwi ras orientalnych (tureckiej, perskiej, arabskiej), a potem węgierskich rodów półkrwi (Schagya, Dahoman, Gidran, Furioso-Przedświt). Ogiery pełnej i czystej krwi dobierano bardzo starannie. Było to spowodowane tym, że stawiano tej hodowli większe niż gdzie indziej i bardziej wszechstronne wymagania. Jako konie remontowe dla wojska musiały się wykazywać odwagą, bardzo dobrym charakterem, siłą i odpornością, tych samych cech oczekiwano kiedy przychodziło im służyć w polowaniach czy w zaprzęgu. Wymagano też od tych koni dużej urody. Była to hodowla mająca wszelkie znamiona KRZYŻOWANIA TWÓRCZEGO, prowadzona z wielkim zamiłowaniem, silnie uwarunkowana kulturowo i prowadzona w wielu przypadkach z pokolenia na pokolenie. Praca hodowlana wymagała od polskich hodowców olbrzymiego samozaparcia, w kraju pod zaborami nie mogli liczyć na pomoc państwową, w odróżnieniu od hodowców niemieckich czy francuskich, a ich prace wielokrotnie niweczyły wojny. Pomimo tego hodowla tych koni była rejestrowana w Księgach Stadnych wydawanych Galicji i Królestwie Polskim, a kontynuowanych w okresie międzywojennym, zaś w roku 1963 nadano im nazwę „KONIE MAŁOPOLSKIE” i zaprowadzono dla nich jedną i odrębną Księgę Stadną. Z racji dużego udziału araba i folbluta w rodowodach były oznaczane symbolem „xo” stosowanym u nas dla półkrwi angloarabskiej, później zastąpionym przez „m (xo)”. Jest to jedyna u nas rasa koni szlachetnych wyhodowana własnymi siłami w oparciu o własną myśl hodowlaną. Miały te konie też wielkie walory sportowe – srebrne medale zespołowe na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w konkurencji WKKW czy złoty medal w skokach na Olimpiadzie w Moskwie (Artemor) oraz wiele sukcesów na arenach zagranicznych i krajowych, o czym postaram się napisać w niedalekiej przyszłości. Klacz ŁZA m (AC) 2006 (Frazes m - Łoza m po Czynel xx), hodowli SK Walewice. Mistrzyni Polski Młodych Koni w kat. koni 5- i 6-letnich, Czempionka próby dzielności klaczy ZT Bogusławice.   Hodowla ta zawsze prowadzona była dwutorowo – elitę hodowlaną stanowiły konie z majątków dworskich i Państwowych Stad Ogierów, później z Państwowych Stadnin Koni takich jak Janów Podlaski, Walewice, Kalników, Prudnik wywierające z czasem coraz większy uszlachetniający wpływ na masową hodowlę terenową, która od lat '90 zaczęła posługiwać się również materiałem żeńskim zakupionym w hodowlach państwowych. Doprowadziło to do obserwowanego w chwili obecnej znacznego wyrównania typu całego pogłowia rasy. Z czasem udział komponentów pełnej i czystej krwi w rodowodach wielu koni małopolskich stał się tak duży, że zaczęły one spełniać już kryteria rodowodowe Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-Arabskich (CIAA), wobec czego można było wobec nich stosować międzynarodowe przydomki AC i AA, podobnie jak u koni francuskich, pomimo tego, że była to hodowla zupełnie inna jeśli chodzi o cele, metody i genotyp. Samych angloarabów francuskich używano początkowo u nas bardzo niewiele i niechętnie z powodu wielu zastrzeżeń, większy udział miały one dopiero poprzez konie zakupione we Francji, hodowane w SK Pruchna-Ochaby i selekcjonowane w myśl polskich metod. Niestety w latach '80 nasi decydenci wielkie zaniedbania własnej pracy hodowlanej, głównie pod względem selekcji ogierów i postępujący zanik działalności sportowej w Stadninach i Stadach Ogierów, poczęli zastępować importem francuskich ogierów angloarabskich. Dawało to krótkotrwały i, zdaniem wielu, bardzo wątpliwy efekt sportowy, lecz w dalszym efekcie psuło rasę małopolską, pozbawiając ją wcześniej wypracowanych cech, szczególnie takich jak łatwość w obejściu i pracy, uroda i dobry ruch. EL BONILLO m 2008 (Berlin Bej m - Egzema m po Przedświt XIII-4 x)hodowli Jan Zuber, amazonka: Katarzyna Papajak. Mistrz Polski Młodych Koni 4-letnich WKKW, wicemistrz koi 5 -letnich   W myśl programu hodowlanego PZHK dla koni małopolskich mają one wykazywać cechy potrzebne koniom do konkurencji WKKW – odwagę, chęć współpracy, jezdność, dobry ruch, uzdolnienia skokowe i wytrzymałość, co zarazem daje im przymioty wymagane dla koni do małego sportu i rekreacji. Sztandarową imprezą dla młodzieży tej rasy jest Narodowy Czempionat Koni Małopolskich w Białce (od tego roku w Felinie) oraz podobne czempionaty regionalne. Warto wspomnieć, że wszystkie ogiery małopolskie zakwalifikowane ostatnio do próby polowej w Racocie zaliczyły wcześniej bardzo dobre miejsca w tych zmaganiach, co wskazuje na ich sporą wartość selekcyjną. Niestety wbrew tym tendencjom idą działania w obrębie Programu Ochrony Zasobów Genetycznych dla tej rasy, którego twórcą jest Instytut Zootechniki w Balicach. Ogranicza on zaawansowanie w krew, a bardzo tolerancyjne wymagania pokrojowe i niskie progi selekcyjne próby zaprzęgowej, skutkujące zakwalifikowaniem miernego materiału hodowlanego stanowią wyraźny krok wstecz i istotne zagrożenie dla walorów pokrojowych i wartości użytkowej populacji.   Cdn. Trzeba więc pamiętać o tym, że chociaż przydomek AA jest stosowany zarówno dla francuskich angloarabów jak i koni małopolskich, to oznacza on jedynie wymagany udział krwi angielskiej i arabskiej u dwóch faktycznie zupełnie różnych ras. JAK CHEF m (AC) 2005 (Chef Supreme xx - Juka m po Bonaparte m (AC), Mistrz Polski Seniorów WKKW, jeździec Kamil Rajnert.
INNE ARTYKUŁY

Jakie wnioski może wyciągnąć hodowca…, czyli subiektywne podsumowanie Bundeschampionatu

czytaj

Jak najlepiej przygotować źrebię na czempionat?

czytaj

Angloaraby we Francji

czytaj
powrót do listy artykułów
Warunki stanówki
Cichoń Stallions
Warunki stanówki
Helgstrand & Schockemöhle